O projektu

Image

Kampanju su pokrenule CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje i O.M.G.– Otvorena medijska grupacija uz financijsku podršku Europske komisije, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i CARE International.

Ciljevi kampanje:

•    razviti svijest o potrebi uklanjanja rodnih stereotipa i ostalih uzroka rodno uvjetovanog nasilja kod mladih  
•    razviti svijest o odgovornosti mladih koji će u budućnosti aktivno sudjelovati u donošenju društvenih odluka u području rodne ravnopravnosti
•    promicanje vrednota rodne ravnopravnosti u stavovima i ponašanju mladih.

Trajanje kampanje: Prosinac 2006. – Kolovoz 2008. godine

Ciljne skupine
:  Učenici/e srednjih škola, profesori/ce u srednjim školama, donosioci/teljice odluka, šira javnost


Aktivnosti

•    Istraživanje
Kako bi ispitali/e prepoznavanje, razumijevanje te učestalost rodno uvjetovanog nasilja među adolescentima/cama provest ćemo istraživanje na 1000 učenika/ca iz 42 srednje škole u Republici Hrvatskoj. Cilj istraživanja je dobiti uvide u kompleksnost, kontekste i značenja rodno uvjetovanog nasilja u adolescentskoj populaciji, a u svrhu boljeg razumijevanja potreba i problema mladih te kreiranja što kvalitetnijih edukacijsko–preventivnih programa. Rezultati ovog istraživanja bit će objavljeni u publikaciji te će se koristiti u daljnjim aktivnostima kampanje.

•    Medijska kampanja
Kampanja će se temeljiti na rezultatima istraživanja a biti će provedena s ciljem osvještavanja javnosti, a osobito mladih ljudi o različitim tipovima nasilja koji čine rodno uvjetovane nasilje. Stoga će se medijska kampanja sastojati od tri teme - nasilje u obitelji, nasilje u vezama / silovanje na spoju i trgovina ženama i djevojkama. Svaka će tema biti predstavljena posebno, kako bi poruka bila jasna i snažna. Na kraju ćemo objediniti ove tri teme te ih prikazati kao oblike rodno uvjetovanog nasilja.
Medijska kampanja sastoji se od TV spotova te tiskanih materijala (billboards, city-lightovi i novinski oglasi). Jedinstveni logo i slogan koristiti će se u svim aktivnostima i promotivnim materijalima kampanje, a sve aktivnosti kampanje bit će predstavljene i na web stranici „SeZaM“.

•    Edukacija i informiranje
Profesori/ce  će sudjelovati na seminarima kako bi poboljšali/e svoje znanje i vještine koji su potrebni za rad s mladima na pitanjima rodno uvjetovanog nasilja. Osim toga, dobit će znanja o tehnikama i oblicima izražavanja u poljima na kojima će raditi s djecom – film, kazalište, novinarstvo i strip.

•    Rad mladih ljudi na pitanju rodno uvjetovanog nasilja koristeći kreativne tehnike
Nakon seminara, profesori/ce će predstaviti temu rodnog nasilja učenicima/ama, koji/e će potom započeti rad na odabranoj temi vezanoj uz rodno uvjetovano nasilje, koristeći kreativne tehnike kao što su kazalište, kratki film, strip ili reportaža. Tijekom pet mjeseci, svaka će grupa realizirati barem jedan projekt. Završeni projekti bit će prikazani na završnom događanju, kao i na CD-ROM-u.

•    Javne diskusije / tribine s poznatim mladim ljudima

•    Prezentacije radova mladih
Radovi mladih biti će prikazani i nagrađeni na završnom javnom događanju u kojem će sudjelovati predstavnici/e svih škola uključenih u projekt. Očekujemo da će oko 1200 mladih i njihovih profesora/ica sudjelovati u programu.

•    Zagovaranje i javne politike
Kroz različite aktivnosti raditi ćemo na uključivanju rodne perspektive u programe prevencije nasilja među mladima.Rezultati

•    Prikupljeni podaci o razumijevanju i učestalosti rodno uvjetovanog nasilja kod mladih korišteni u kampanji i oblikovanju odgojno obrazovnih programa.
•    60 profesora/ica osposobljeno za korištenje kreativnih tehnika u radu s mladima na prevenciji rodno uvjetovanog nasilja.
•    Osigurana razmjena ideja i iskustava između 60 škola koje su uključene u aktivnosti prevencije rodno uvjetovanog nasilja
•    1200 mladih steklo nova znanja i svijest o rodno uvjetovanom nasilju te izvršen utjecaj na promjene u njihovim stavovima i  ponašanju vezane uz rodne odnose.
•    250 000 mladih informirano o rodno uvjetovanom nasilju putem web stranice.
•    Unaprijeđena suradnja s institucijama i školama na način koji omogućava razmjenu iskustava i informacija, te osigurava međusobnu podršku.
•    Postignuta vidljivost kampanje te na taj način unaprijeđena svijest i razumijevanje rodno uvjetovanog nasilja.
•    Osigurano širenje stečenih znanja i dobrih praksi u regiji.
•    Osnaženi mladi potaknuti na daljnje propitivanje rodnih odnosa i rad na pitanju rodno uvjetovanog nasilja kroz suradnju na projektima, razmjenu ideja i umrežavanje.
•    Senzibilizirana šira javnost za pitanja rodne ravnopravnosti i važnosti prevencije rodno uvjetovanog nasilja.

 

Cesi 2007 - 2008 / powered by Joomla and NGO Studio