Obrazovanjem do prevencije nasilja

Image 

"Uloga obrazovanja u prevenciji rodno uvjetovanog nasilja" bila je tema II. regionalne konferencije održane u Zenici od 13.-16. studenog 2007. Konferenciju su organizirali CARE International North West Balkans, CESI iz Zagreba, Medica iz Zenice i Autonomni ženski centar iz Beograda u partnerstvu sa Agencijom za ravnopravnost polova BIH i Pedagoškim zavodom iz Zenice.
Na konferenciji je prisustvovalo oko 100 predstavnika/ica vladinih i nevladinih organizacija iz BIH, Srbije i Hrvatske koji/e se bave edukacijom i prevencijom rodno uvjetovanog nasilja.


Rad na konferenciji odvijao se kroz panele na teme: institucionalno obrazovanje i postojeći programi; neformalno/alternativno obrazovanje; i dosadašnje uspješne prakse i poteškoće u radu. Na temelju zaključaka svakog pojedinog panela formulirane su i preporuke koje predlažu poboljšanje suradnje vladinog i nevladinog sektora po pitanju rodno uvjetovanog nasilja te izrada zajedničke strategije prevencije nasilja koja bi se provodila u školama; uvođenje edukacije o humanim odnosima među spolovima  te ugradnja rodne perspektive u obrazovni sistem i zakonodavstvo.
 

Cesi 2007 - 2008 / powered by Joomla and NGO Studio